Acasă

Centrul National de Supravegherea si Controlul Bolilor Transmisibile este organizat ca structura fara personalitate juridica in cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

Centrul National de Supravegherea si Controlul Bolilor Transmisibile a fost desemnat, prin odinul de functionare, ca punct focal national pentru raportarea bolilor transmisbile in

relatia cu organismele internationale de sanatate publica.

Centrul National de Supravegherea si Controlul Bolilor Transmisibile are in principal urmatoarele atributii:

a) coordoneaza din punct de vedere metodologic si operativ reteaua nationala de supraveghere si control al bolilor transmisibile;

b) fundamenteaza, supravegheaza si evalueaza programul national de imunizari;

c) coordoneaza sistemul national de alerta precoce si raspuns rapid in domeniul bolilor transmsibile;

d) asigura direct si prin intermediul retelei de supraveghere si control al bolilor transmisibile interventia rapida in cazul aparitiei unor epidemii sau evenimente care pot favoriza

dezvoltarea acestora;

e) gestioneaza sistemul informational in comunicarea bolilor transmsibile.